Priser

Vi har nær markedets billigste priser på webshops og hjemmesider. Derfor behøver du dog ikke gå glip af kvaliteten, da vores hjemmesider altid lever op til de nyeste standarter.

Om du vil hoste din hjemmeside hos os, eller styre det selv, det er helt op til dig. Hjemmesiden er nemlig helt din egen, og såfremt du ikke ønsker yderligere service, så kommer der ikke flere regninger. Det er en samlet pris, og en billig en af slagsen. Med vores hjemmesider og webshops følger der ligeledes altid gratis e-mailsupport.

Når du køber en webshop, så mister du ingen funktioner fra en almindelig hjemmeside, tvært imod. Webshoppen indeholder nemlig – foruden webshoppens funktioner – alle de samme funktioner som hjemmesiden, så hele din side bliver i verdensklasse. Har du købt en hjemmeside fra os, er det altid muligt at opgradere den til en webshop.

Hjemmeside

Når du køber en hjemmeside hos VICTR, får du en billig, unik og moderne hjemmeside, som er rustet til at følge med din virksomheds udvikling. Læs mere om vores hjemmesider her.

 • Responsivt og tilpasset design
 • Mobiloptimeret
 • Uendeligt antal sider, indlæg, mv.
 • Opsætning af CMS
 • SEO-klargjort
 • E-mail support
 • Og meget mere…

5.500 kr.

Webshop

Når du køber en billig webshop hos VICTR, får du alt som vores hjemmesider tilbyder, samt en webshop uden begrænsninger. Læs mere om vores webshops her.

 • Digitale og fysiske produkter
 • Beregning af forsendelse
 • Uendeligt antal produkter mv.
 • Online betaling
 • Uendelige produkttyper
 • E-mail support
 • Og meget mere…

8.500 kr.

Hør mere og bestil jeres hjemmeside

Har du spørgsmål til vores pakker, eller ønsker en hjemmeside med udvidede funktioner, så kontakt os. Vi er klar til at sparre på dine ideer, og hjælpe jer godt i gang.

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress